Hoe werkt een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding?

In een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding staan. We leggen uit wat dit betekent voor de werknemer en voor de werkgever.

Waarom een uitzendovereenkomst?

Bij het uitzenden en detacheren zijn drie partijen betrokken: de werkgever, de werknemer en de uitzendorganisatie. Om zeker te zijn dat de rechten en plichten van elke partij duidelijk zijn, wordt een uitzendovereenkomst opgesteld.

Bij detachering is de overeenkomst uitgebreider ten opzichte van een regulier arbeidscontract. Dit komt doordat de werkgever en werknemer aan elkaar verbonden worden door de tussenliggende partij: de detacheerder.

Wat staat er in de uitzendovereenkomst?

De uitzendovereenkomst legt belangrijke afspraken en verdelingen van de verantwoordelijkheden vast.

Het is bij wet geregeld dat een uitzendkracht recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf zelf, in vergelijkbare of vergelijkwaardige functies. De arbeidsvoorwaarden (loon, overwerk, vakantie enzovoorts) zijn dus grotendeels hetzelfde.

De uitzendovereenkomst beschrijft daarom de belangrijkste verschillen. Bijvoorbeeld:

– Dat het uitzendbureau de werkgever is, en daarmee verantwoordelijk is voor het uitbetalen van het loon.
– Een beschrijving van omstandigheden waarin de uitzendovereenkomst kan worden stopgezet. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de werkgever geen gebruik meer maakt van de werknemer.
– Dat de medewerker in de eerste 78 weken de werkzaamheden op elk moment beëindigen mag.-
– Een beschrijving van de rechten van de medewerker binnen het fasensysteem.
– Het verdelen van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval tussen de werkgever en de detacheerder.

Wat is een uitzendbeding?

Een uitzendbeding is een afspraak die is opgenomen in de uitzendovereenkomst. Hierin staat omschreven dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werkgever de werkzaamheden beëindigt. Op dat ogenblik heeft de uitzendorganisatie geen verplichting meer om het loon door te betalen.

Wat is een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding?

In een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding blijft de uitzendkracht in dienst van het uitzendbureau, zelfs al wordt de samenwerking beëindigd door de werkgever. In dat geval zal het bestaande werk ophouden, maar heeft de uitzendkracht wel de zekerheid van doorbetaling van het loon.

Een uitzendovereenkomst begint bij een gesprek met InterIN

Chris en Peter van InterIN komen graag snel ter zake. Bel of mail ons en we bespreken jouw mogelijkheden.

Vertrouwd in het Noorden

Chris Onclin

Tel. 06 - 102 316 81

Peter Onclin

Tel. 06 - 102 318 24

Contactgegevens

InterIN
Personeel & Management

Heliconweg 52, Leeuwarden
Oude Rijksweg 12, Garmerwolde

T. 058 - 288 00 20
E. info@interin.nl

KvK Leeuwarden: 59938269
BTW: NL853702366B01